Locatie Doesgoor Afgesloten

//Locatie Doesgoor Afgesloten

Locatie Doesgoor afgesloten, zie onderstaande!

Onderstaande brief is ontvangen van de gemeente Hof van Twente. Het gevolg daarvan is dat Sportpark het Doesgoor nu ook fysiek op slot zit.

Alle activiteiten van zowel Hector, Phenix, de BSO en de Wijkvoorziening waren al gestaakt, er is nu dus ook geen toegang meer.

Afgelopen maandagavond zijn in Nederland ook de regels met betrekking tot het gebruik van sportaccommodaties nader aangescherpt.

Wij zijn hier onder andere door VSG (vereniging sport en gemeenten) over geΓ―nformeerd. Deze regels gelden in elk geval tot 6 april a.s. maar verwacht wordt dat deze termijn zal worden verlengd. Hier wordt u uiteraard weer nader over geΓ―nformeerd.

  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;

Mogelijk dat dit nog niet voor alle verenigingen en accommodaties helder is, vandaar ook nog deze melding van de gemeente Hof van Twente dat uiteraard dit ook voor alle sportaccommodaties in Hof van Twente geldt.

 

Dit geldt dus ook ten aanzien van de (in beginsel) openbare trapveldjes en kunstgrasvelden, die normaal gesproken ook volop door de jeugd uit de buurt worden gebruikt. Ook dit is helaas niet meer toegestaan.

Wij verzoeken u hierop toe te zien en de poort van uw accommodatie te sluiten. Is er geen poort beschikbaar dan kan de toegang middels afzetlint ook afgesloten worden. Het is verstandig om eventueel een bord op te hangen met daarop geschreven dat vanwege het Coronavirus uw sportaccommodatie gesloten is. Als u hiervoor onze hulp (afzetlint en dergelijke) nodig bent dan kunt u dat bij ons aangeven.

 

Wij danken u voor uw medewerking in dezen.

Als er nog vragen over zijn dan horen we dat graag van u.

 

2020-03-26T13:57:53+00:00 donderdag 26 maart 2020|