𝐏𝐫𝐨𝐯𝐒𝐧𝐜𝐒𝐞 𝐑𝐚𝐫𝐭𝐞π₯𝐒𝐣𝐀 π›πžππšπ§π€π­!

//𝐏𝐫𝐨𝐯𝐒𝐧𝐜𝐒𝐞 𝐑𝐚𝐫𝐭𝐞π₯𝐒𝐣𝐀 π›πžππšπ§π€π­!
Via de provincie hebben wij de Overijssel Vrijwilligersprijs gekregen onder andere omdat de wijkvoorziening gezien wordt als voorbeeld voor andere initiatieven.
In het bijzijn van wethouder Pieter van Zwanenburg en een aantal vrijwilligers is de oorkonde uitgereikt Door het Goorse Provinciale Staten lid Dinant Leferink.
Wij zij er trots op dat met dankzij al onze vrijwilligers Wijkvoorziening β€˜t Doesgoor een veilige, vertrouwde plek is waar verschillende activiteiten plaatsvinden en waar je je thuis voelt. Een plek die inspireert, stimuleert, energie en zin geeft. Een plek ook waar jong oud ontmoet en andersom. Waar ideeΓ«n en plannen ontstaan. Waar plezier is en zo nodig ook plaats is voor verdriet of bezinning. Waar mensen samen dingen doen, samen praten, luisteren, lachen, zingen, bewegen. Een plek kortom waar noaberschap een gezicht krijgt dat past in deze tijd.
2020-11-26T08:50:00+00:00 donderdag 26 november 2020|