Missie & Visie

/Missie & Visie
Missie & Visie 2018-11-22T11:57:59+00:00

Missie Wijkvoorziening ‘t Doesgoor

”Noaberschap” terug in de wijk, waarbij de wijkvoorziening een centrale plek inneemt als ontmoetingscentrum voor alle wijkbewoners.

Visie Wijkvoorziening ‘t Doesgoor

Wijkvoorziening ‘t Doesgoor is voor alle wijkbewoners uit Goor, jong en oud en wordt gezien als een plek waar je naar toe gaat voor een kopje koffie of een gezellige, sportieve of leerzame activiteit. Er wordt geluisterd naar de wijkbewoners in Goor, zodat er flexibel en snel kan worden omgegaan met wensen en behoeften van wijkbewoners. De combinatie van kwetsbare en niet kwetsbare, actieven en inactieven, jong en oud, zorgt dat er continuïteit ontstaat. Hierdoor ontstaat er sociale cohesie en wordt ”het Noaberschap” teruggebracht in de wijk.