Onze missie...

Wijkvoorziening 't Doesgoor neemt een centrale plek in als ontmoetingscentrum voor alle wijkbewoners. Het eeuwenoude Twentse 'Noaberschap' brengen wij op een vernieuwende manier terug in de wijk.

Onze visie...

Wijkvoorziening ‘t Doesgoor wil inspireren en stimuleren voor iedereen. Met een open blik waarbij iedereen gelijkwaardig is. Bij de wijkvoorziening is plaats voor veel plezier, maar op z'n tijd ook voor verdriet en bezinning. We willen samen dingen doen! Dat varieert van een simpel kopje koffie of een maaltijd tot sportieve activiteiten. Voor jong om in beweging te komen voor oud om vitaal te blijven.

Onze kernwaarden zijn: veiligheid, noaberschap, vernieuwing en energie

• Veiligheid: een veilige ontmoetingsplaats voor jong en oud

• Noaberschap: onderling vertrouwen kweken in de wijk zodat bewoners elkaar meer opzoeken

• Vernieuwing: wij staan open voor nieuwe vormen van verbinden.

• Energie: 't Doesgoor wil een positieve 'vibe' zijn die zowel jong als oud kracht geeft

Copyright © 2024 Wijkvoorziening 't Doesgoor - Alle rechten voorbehouden -  Teksterij Schabbink | Design: BETS/Berthil Schabbink